skip to Main Content

Villkor

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du eller det företag som du företräder (”Kunden”) gör en beställning från oss via www.promenadskoter.se (”Webbplatsen”). Avtal ingås på svenska mellan Kunden (d.v.s. dig eller det företag som du representerar) och Dealy Sweden AB, org. nr. 556675-4205 (”Dealy”). Villkoren gäller för såväl konsumenter som företag. Notera att i vissa delar skiljer sig villkoren åt beroende på om du gör din beställning som konsument eller som representant för ett företag.

Du som handlar som privatperson behöver vara över 18 år, inte stå under förmyndarskap och i övrigt ha kapacitet att ingå avtal. Du som handlar som en företrädare för ett företag ska ha, och garanterar härmed att du har, behörighet att ingå avtal och genomföra köp för det företag du representerar, d.v.s. Kundens, räkning. I och med beställning via Webbplatsen och i samband med detta accepterar du villkoren.

 1. Beställningar via Internet:
  Vid beställningar via Internet gäller köp först efter det att en skriftlig bekräftelse erhållits via e-post. Vid eventuella oklarheter förbehåller Promenadskoter.se sig rätten att kontakta beställaren via telefon eller e-post för att bekräfta beställd vara. De priser som visas på Promenadskoter.se gäller endast vid beställning via Internet.
 2. Kundregister:
  Vid beställning fyller kunden i sina kunduppgifter. Kunden bekräftar att de personuppgifter som kunden lämnar i samband med beställningen är korrekta och fullständigt ifyllda och ansvarar för sådana uppgifter som är felaktiga. Genom detta godkänner kunden att uppgifterna registreras i vår kunddatabas. Promenadskoter.se garanterar att alla uppgifter är konfidentiella och kommer inte att lämnas ut eller säljas på något sätt.
 3. Priser:
  Samtliga priser är angivna i svenska kronor inklusive moms och frakt till vårt nät av återförsäljare och utlämningsställen. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och förbehåller oss rätten till ändring av samtliga priser utan föregående avisering. Vi förbehåller oss rätten att makulera en kvitterad order vid uppenbart fel i prissättning för varan pga. felskrivning.
 4. Frakt, montering och leverans:
  Leverans sker till närmaste återförsäljare/utlämningsställe eller det återförsäljare/utlämningsställe som valts i köpprocessen. Denna fraktkostnad ingår i priset för vald promenadskoter. Vid eventuellt byte av återförsäljare/utlämningsställe när varan redan skickats, sker det på kundens bekostnad.

Skulle försening av leverans uppstå på beställda varor, meddelas kunden detta via e-post eller telefon.

När promenadskotern ankommit till vald återförsäljare/utlämningsställe så packas den upp, monteras och testas. Därefter kontaktas kunden för att komma överens om när promenadskotern kan hämtas. Om köparen önskar få sin promenadskoter levererad till hemadressen kan det erbjudas mot en avgift. Om köparen önskar hemleverans ska det anges vid beställningstillfället.

 1. Betalning:
  Betalning kan ske på flera olika sätt. Närmare upplysningar om betalningsalternativ hittar du i kassan på Promenadskoter.se.

* Kortbetalning

Du kan betala med VISA och Mastercard. All kommunikation mellan butiken och din bank sköts av DIBS och krypteras via SSL (Secure Sockets Layer). Vi har därmed aldrig tillgång till kortinformationen och kan därför inte registrera eller lagra dina kortuppgifter. Vid betalning med kort fyller du i ditt kortnummer, kortets giltighetstid och CVC/CVV-kod.

Fungerar inte kortbetalning?

Kontrollera att du aktiverat möjligheten för online-köp med ditt kort innan du betalar. Om du inte kan utföra signering med 3D Secure/BankID kan det bero på:

 • Du har inte Java installerad på din dator. Signering med 3D Secure innebär för de flesta kunder användning av Java. Om du inte har Java installerat, kommer du att få upp en vit sida utan att kunna slutföra ditt köp.
 • Du använder en enhet som inte stöder Java. De flesta Visa / Mastercard kort kräver underteckning med 3-D Secure.

* Faktura, 14 dagar

Genom vår samarbetspartner Klarna erbjuder vi möjlighet att betala mot faktura. Se gärna följande länk för mer information: klicka här.

* Delbetalningslösning. Flexibel (Klarna Konto) eller Fast (uppdelat på 6-24 månader)

Genom vår samarbetspartner Klarna erbjuder vi möjlighet att göra delbetalning av ditt köp. Se gärna följande länk för mer information: klicka här.

 1. Service och reparationer

Våra återförsäljare/utlämningsställen har möjlighet att utföra montering, service, laga punktering, däckbyte, batteribyte, felsökning samt hantera garanti- och reklamationsärenden.

Kunden ansvarar för att varan inlämnas och avhämtas hos återförsäljare/utlämningsställe. Önskar kunden utkörning för service alternativt hämtning/lämning, går det ofta att lösa men då tillkommer en kostnad. Kontakta närmaste återförsäljare/utlämningsställe för offert.

 1. Ej avhämtade produkter:
  Produkt som inte avhämtats senast tre veckor efter överenskommen leveranstidpunkt återsändes på köparens bekostnad till vårt centrallager, varvid kund på egen bekostnad själv hämtar sin vara.
 2. Ångerrätt:
  Som privatperson har du enligt Distansköplagen rätt att ångra ett köp, helst skriftligen, inom 14 kalenderdagar från mottagandet. Medtag gärna ifylld ångerblankett som finns hos Konsumentverket (klicka här). Varan ska, i väsentligen oförändrat skick sedan leverans, återlämnas till samma återförsäljare/utlämningsställe där man hämtat sin vara. Kunden ska kunna visa dokumentation på att hen agerat inom tidsgränsen. Kunden behöver lämna tillbaka varan inom 14 dagar från den dag hen meddelat att hen ångrat sig. Eventuella kostnader för transport till återförsäljare/utlämningsställe bekostas av kunden. Returer som skickas mot efterkrav/postförskott löses ej ut.
 3. Reklamationer:
  Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras till återförsäljare/utlämningsställe inom skälig tid från det att felet upptäckts. Köparen skall vid reklamation efter garantitidens utgång kunna påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

Kunden ansvarar för att varan inlämnas och avhämtas hos återförsäljare/utlämningsställe. Returer som skickas mot efterkrav/postförskott löses ej ut. Önskar kunden hämtning/lämning, går det ofta att lösa men då tillkommer en kostnad. Kontakta närmaste återförsäljare/utlämningsställe för offert.

 1. Garanti:
  Våra promenadskotrar omfattas av upp till två års garanti mot fabrikationsfel. Det första året följer med köpet automatiskt. Garantin förlängs med ytterligare ett år under förutsättning att promenadskotern lämnats in för service och kontroll hos av oss auktoriserad verkstad inom ett år från leveransdagen. Garantin omfattar inte förslitningsdelar såsom däck, slangar, bromsdetaljer, batterier och glödlampor. Spara alltid faktura på inköp och eventuell service för att garantin ska gälla.

Garantiärenden hanteras av våra återförsäljare/utlämningsställen som också är auktoriserade verkstäder.

Kunden ansvarar för att varan inlämnas och avhämtas hos återförsäljare/utlämningsställe. Önskar kunden hämtning/lämning, går det ofta att lösa men då tillkommer en kostnad. Kontakta närmaste återförsäljare/utlämningsställe för offert.

 1. Ansvar för produktfel och användning:
  Produktgarantin gäller endast ursprungliga produktionsfel, dvs. inte fel som uppstår vid egen förändring av varans funktion eller utseende. Promenadskoter.se svarar ej för direkta eller indirekta skador, extra-kostnader och extraarbete i samband med försålda varors användning. Kundens faktura gäller som garantibevis.
 2. Information:
  Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information samt fel i specifikation på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer och Promenadskoter.se kan ej garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Vi tillhandahåller ett reservdelssortiment till alla våra produkter.

 1. Tvist:
  Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist med företag avgörs som regel i domstol.
 2. Force Majeure:
  I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Promenadskoter.se, som gör att Promenadskoter.se ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Promenadskoter.se befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.
 3. Information om Cookies
  Enligt lag ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information får du på Post- och telestyrelsens hemsida. För att hålla ordning på bl.a. kundkorg används här cookies som lagras på besökarens dator.

 

Back To Top