skip to Main Content

Vad säger lagen?

Våra promenadskotrar är klassade som el-rullstolar och lätta elfordon. Därmed gäller följande regler:

  • Får framföras överallt där man får gå t ex på trottoarer, gångbanor, torg och även inomhus som köpcentrum.
  • Inget körkortskrav
  • Inget ålderskrav
  • Inget hjälmkrav för personer över 18 år
  • Maxhastighet 15 km/tim
  • För mörkerkörning krävs belysning, vitt ljus framåt och rött ljus bakåt och reflexer på sidan. (Modell 1000L och 1000F kräver komplettering med rött ljus bakåt)
  • Hemförsäkringen gäller vid stöld och olycka. Kontakta ditt försäkringsbolag för fullständiga villkor
  • Ljudsignal krävs, finns på alla modeller
  • Broms ska finnas, alla våra modeller är utrustade med elektromagnetisk broms och parkeringsbroms
Back To Top